Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Ra mắt ban sáng lập

0 nhận xét
Ngày 10 – 04 – 2010 những nhà sáng lập gồm: Vũ Tuấn Tú, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Kim Oanh, Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Khánh Lâm đã họp thành lập Quỹ hỗ trợ an sinh của NKT với mục đích trước mắt: Giúp đỡ những thành viên nào gặp khó khăn nhất đang sử dụng dịch vụ PA do TTSĐL HN cung cấp.

Ban sáng lập gồm:

1: Vũ Tuấn Tú
2: Vũ Anh Tuấn
3: Nguyễn Thị Ngọc Dung
4: Nguyễn Kim Oanh
5: Nguyễn Thị Sâm

Ban quản lí quỹ gồm:
1: Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Minh
2: Phó ban: Nguyễn Khánh Lâm.

Sau khi họp xong ban sáng lập và bầu ban thủ quỹ. Chúng tôi đã có số tiền là: 14.730.000đ (mười bốn triệu bảy trăm ba mươi ngàn VNĐ) và một chiếc xe lăn.


Những nhà quản lý Quỹ sẽ mở tài khoản tại Ngân hàng Quân đội (MB) vào ngày làm việc đầu tiên của tuần tới. Quỹ bắt đầu hoạt động ngay từ ngày hôm nay (10/4).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

blogger web statistics